Whales - 1991
103/4

Price: 2,00 EUR
103/4

Fish - 2006
165/6

Price: 2,00 EUR
165/6

Australia Ant.Terr - 1983
55/9

Price: 3,00 EUR
55/9

Australia Ant.Terr - 1991
88/9

Price: 3,00 EUR
88/9

Arctica & Antarctica - 1957
1

Price: 4,00 EUR
1

Flora-Fauna - 1988
79/83

Price: 4,00 EUR
79/83

Australia Ant.Terr - 1989
84/7

Price: 5,00 EUR
84/7

Australia Ant.Terr - 1992
90/4

Price: 5,00 EUR
90/4

Australia Ant.Terr - 1994
98/101

Price: 5,00 EUR
98/101