Australia Ant.Terr - 2001
145/8

Price: 6,00 EUR
145/8

Australia Ant.Terr - 2002
149/52

Price: 10,00 EUR
149/52

Birds - 2002
149/52

Price: 6,00 EUR
149/52

Ships - 2003
153/6

Price: 8,00 EUR
153/6

Arctica & Antarctica - 2004
157/60 GP

Price: 20,00 EUR
157/60 GP

Arctica & Antarctica - 2004
157/60

Price: 7,00 EUR
157/60

Aviation - 2005
161/4

Price: 7,00 EUR
161/4

Australia Ant.Terr - 2006
165/8

Price: 6,00 EUR
165/8

Fish - 2006
165/6

Price: 2,00 EUR
165/6