Montserrat - 1970
230/42+316

Price: 65,00 EUR
230/42+316

Railways - 1987
230/45 SPECIMEN Union

Price: 20,00 EUR
230/45 SPECIMEN Union

Nevis - 1985
232/47 III

Price: 4,00 EUR
232/47 III

Automobiles - 1985
232/47 III (10)

Price: 30,00 EUR
232/47 III (10)

Automobiles - 1985
232/47 (4Bl)III

Price: 14,00 EUR
232/47 (4Bl)III

Automobiles - 1985
232/47 (2)III

Price: 7,00 EUR
232/47 (2)III

Antigua - 1970
233/8+243/6 Wz.6

Price: 30,00 EUR
233/8+243/6 Wz.6

Barbuda - 1975
233

Price: 10,00 EUR
233

St. Lucia - 1969
233/6

Price: 3,00 EUR
233/6