Singapore - 1990
598/606

Price: 10,00 EUR
598/606

Tourism - 1990
598/606

Price: 11,00 EUR
598/606

Tourism - 1990
599/600 D

Price: 8,00 EUR
599/600 D

Transport - 1990
607/10

Price: 8,00 EUR
607/10

Singapore - 1990
615/8

Price: 6,00 EUR
615/8

Singapore - 1991
619/26

Price: 10,00 EUR
619/26

Singapore - 1991
627/8+Bl.25 I

Price: 20,00 EUR
627/8+Bl.25 I

Singapore - 1991
627/Bl.25 I

Price: 10,00 EUR
627/Bl.25 I

Singapore - 1991
629/32

Price: 10,00 EUR
629/32