Definitives - 1950
PORTO 18/37

Price: 250,00 EUR
PORTO 18/37

Definitives - 1930
139/49/4Bl) KGV

Price: 220,00 EUR
139/49/4Bl) KGV

Canada - 1933
174

Price: 24,00 EUR
174

Definitives - 1946
235/41 (4Bl)

Price: 250,00 EUR
235/41 (4Bl)

Canada - 1964
362/74

Price: 5,00 EUR
362/74

Canada - 1967
403/9

Price: 10,00 EUR
403/9

Canada - 1969
419+38/40

Price: 4,00 EUR
419+38/40

Canada - 1970
451/4

Price: 5,00 EUR
451/4

Canada - 1972
496/7+506/10

Price: 12,00 EUR
496/7+506/10