Grenada - 1982
1153/8

Price: 7,00 EUR
1153/8

Denmark - 1997
1155/6

Price: 4,00 EUR
1155/6

St. Thomas & Principe - 1990
Bl.227

Price: 25,00 EUR
Bl.227

Madagascar - 1989
1165/70+Bl.95/101

Price: 35,00 EUR
1165/70+Bl.95/101

Madagascar - 1989
Bl.96/101

Price: 22,00 EUR
Bl.96/101

Madagascar - 1989
1165/70+Bl.95

Price: 13,00 EUR
1165/70+Bl.95

Belize (British Hond.) - 1996
1166/9

Price: 10,00 EUR
1166/9

Madagascar - 1989
1166+8/9+Bl.97+9+100 (OnlyTrains)

Price: 15,00 EUR
1166+8/9+Bl.97+9+100 (OnlyTrains)

Belize (British Hond.) - 1996
1166/9

Price: 18,00 EUR
1166/9