Laos - 2008
2062/5

Price: 14,00 EUR
2062/5

Mexico - 1988
2095/8

Price: 7,00 EUR
2095/8

Antigua - 1994
2096/9

Price: 5,00 EUR
2096/9

Antigua - 1994
2096/2104+Bl.308/9

Price: 25,00 EUR
2096/2104+Bl.308/9

Burundi - 2011
2126/9 (4FS)A

Price: 80,00 EUR
2126/9 (4FS)A

Burundi - 2011
2126/9+Bl.170

Price: 20,00 EUR
2126/9+Bl.170

Burundi - 2011
2126/9B+Bl.170B a+b (2SCAN)

Price: 100,00 EUR
2126/9B+Bl.170B a+b (2SCAN)

Burundi - 2011
2126/9 (4LB)

Price: 40,00 EUR
2126/9 (4LB)

Sierra Leone - 1994
2171/4

Price: 4,00 EUR
2171/4