Tokelau - 2006
368/71 KB

Price: 28,00 EUR
368/71 KB

Samoa - 1978
370/1

Price: 8,00 EUR
370/1

Gambia - 1978
374/7

Price: 110,00 EUR
374/7

Fiji - 1979
387/90

Price: 18,00 EUR
387/90

St. Kitts - 1995
390/3

Price: 3,00 EUR
390/3

St. Kitts - 1995
390/3 (KB)

Price: 15,00 EUR
390/3 (KB)

Cocos Islands - 2000
400/3

Price: 3,00 EUR
400/3

Cocos Islands - 2000
400/3 GP

Price: 8,00 EUR
400/3 GP

Gambia - 1980
402/5

Price: 75,00 EUR
402/5