Niuafo´ou - 1992
216/27

Price: 30,00 EUR
216/27

New Hebrides - 1967
254/7

Price: 4,00 EUR
254/7

Niuafo´ou - 1995
279/88

Price: 25,00 EUR
279/88

Tuvalu - 1985
304/7 (G.P.)

Price: 19,00 EUR
304/7 (G.P.)

Palau - 1990
402/5

Price: 4,00 EUR
402/5

Christmas Islands - 1995
411/2 (G.P.)

Price: 10,00 EUR
411/2 (G.P.)

Nauru - 1995
AB423 (2)

Price: 12,00 EUR
AB423 (2)

Kiribati - 1983
430/4

Price: 4,00 EUR
430/4

Palau - 1991
506/Bl.14 I

Price: 8,00 EUR
506/Bl.14 I