Dolphin (133)Ocean Year (73)Whales (264)
Fishing (71)Shark (61)

Anguilla - 1998
1000/4

Price: 7,00 EUR
1000/4

Fiji - 2002
1002/5

Price: 6,00 EUR
1002/5

Algeria - 1989
1004/7

Price: 7,00 EUR
1004/7

St. Pierre & Miqeuelon - 2008
1005

Price: 2,00 EUR
1005

St. Vincent - 1987
1008/11 (12)

Price: 30,00 EUR
1008/11 (12)

Senegal - 1989
1008/11

Price: 6,00 EUR
1008/11

Samoa - 2005
Bl.73

Price: 7,00 EUR
Bl.73

Philippines - 1972
1009/12

Price: 6,00 EUR
1009/12

Antigua - 1987
1010/3

Price: 8,00 EUR
1010/3