Australia - 1988
1114/7

Price: 5,00 EUR
1114/7

New Zealand - 1990
1116/21

Price: 6,00 EUR
1116/21

Norge - 1993
1116/8+31/2

Price: 7,00 EUR
1116/8+31/2

Guinea - 1986
1128/32

Price: 12,00 EUR
1128/32

Guinea - 1986
1129/32+Bl.234/9 (NoComplet)

Price: 49,00 EUR
1129/32+Bl.234/9 (NoComplet)

Portugal - 1971
1130/5

Price: 4,00 EUR
1130/5

Vatican - 1994
1130/2

Price: 6,00 EUR
1130/2

Solomon Islands - 2004
Bl.75

Price: 5,00 EUR
Bl.75

Niger - 1991
1135/40A/B+Bl.69/75A/B

Price: 150,00 EUR
1135/40A/B+Bl.69/75A/B