Fujeira - 1967
159/76 (NoAir)

Price: 18,00 EUR
159/76 (NoAir)

Malay States - 1971
161/7 Johor

Price: 12,00 EUR
161/7 Johor

Zimbabwe - 1976
173/4 (4Bl.)

Price: 10,00 EUR
173/4 (4Bl.)

Chad - 1967
174/7

Price: 20,00 EUR
174/7

Central Africa - 1969
183/7

Price: 12,00 EUR
183/7

Guinea - 1963
183/99

Price: 24,00 EUR
183/99

Djibouti - 1977
184+9

Price: 35,00 EUR
184+9

Malawi - 1973
195/8(I/II)+Bl.30

Price: 40,00 EUR
195/8(I/II)+Bl.30

Malawi - 1973
195/8

Price: 10,00 EUR
195/8