Italy - 1996
2449/52

Price: 4,00 EUR
2449/52

Mongolia - 1993
2455/62 KB

Price: 10,00 EUR
2455/62 KB

Chad - 2003
2456/61+Bl.365/7

Price: 45,00 EUR
2456/61+Bl.365/7

Chad - 2003
2456/61(KB)A/B+Bl.365/7A/B

Price: 100,00 EUR
2456/61(KB)A/B+Bl.365/7A/B

Mozambique - 2002
2458/69+Bl.151

Price: 30,00 EUR
2458/69+Bl.151

Mozambique - 2002
2461/2+ (3LB)B

Price: 30,00 EUR
2461/2+ (3LB)B

Antigua - 1997
2471/92+Bl.360/2

Price: 34,00 EUR
2471/92+Bl.360/2

Antigua - 1997
2471/92A/B+Bl.360/2A/B

Price: 200,00 EUR
2471/92A/B+Bl.360/2A/B

Antigua - 1997
2475/92+Bl.360/2

Price: 26,00 EUR
2475/92+Bl.360/2