French Polynesia - 1983
390/3

Price: 8,00 EUR
390/3

Congo (Brazzaville) - 1973
391/3

Price: 8,00 EUR
391/3

Ras al Khaima - 1970
392/4A/B+Bl.88B

Price: 26,00 EUR
392/4A/B+Bl.88B

Ruanda - 1970
392/9 (6)

Price: 16,00 EUR
392/9 (6)

Ras al Khaima - 1970
392/4 (LuxBl)

Price: 12,00 EUR
392/4 (LuxBl)

Dahomey - 1969
399/402

Price: 6,00 EUR
399/402

Djibouti - 1984
399/400

Price: 7,00 EUR
399/400

Ras al Khaima - 1970
399/401 (KB)B

Price: 20,00 EUR
399/401 (KB)B

French Polynesia - 1984
399

Price: 12,00 EUR
399