St. Thomas & Principe - 1993
1392/6

Price: 16,00 EUR
1392/6

St. Thomas & Principe - 1993
1392/6(5KB)+Bl.296/7

Price: 100,00 EUR
1392/6(5KB)+Bl.296/7

Burkina Faso - 1996
1393 A/C/F/G Aab

Price: 12,00 EUR
1393 A/C/F/G Aab

Burkina Faso - 1996
1393 B/D/E/H Aaa

Price: 12,00 EUR
1393 B/D/E/H Aaa

Burkina Faso - 1996
1393 B/D/E/H Aaa/Aba

Price: 35,00 EUR
1393 B/D/E/H Aaa/Aba

Burkina Faso - 1996
1393 A-H

Price: 40,00 EUR
1393 A-H

Burkina Faso - 1996
Bl.160A/B Ab

Price: 25,00 EUR
Bl.160A/B Ab

Comores - 1998
1393/401

Price: 15,00 EUR
1393/401

Dominica - 1991
1394+6+9+1400+Bl.183

Price: 10,00 EUR
1394+6+9+1400+Bl.183