Singapore - 1985
463/74

Price: 35,00 EUR
463/74

Singapore - 1985
463/70

Price: 12,00 EUR
463/70

Korea North - 1963
470/3

Price: 10,00 EUR
470/3

Tuvalu - 1987
477/9

Price: 5,00 EUR
477/9

Ascension - 1989
484/7

Price: 8,00 EUR
484/7

Ascension - 1989
484/7

Price: 18,00 EUR
484/7

Mauretania - 1974
488/92

Price: 8,00 EUR
488/92

Montserrat - 1983
503/6

Price: 7,00 EUR
503/6

Zambia - 1989
503/6

Price: 8,00 EUR
503/6