Somalia - 1995
539/42

Price: 8,00 EUR
539/42

Somalia - 1995
539/42+542 II

Price: 19,00 EUR
539/42+542 II

Somalia - 1995
539/42 KB

Price: 50,00 EUR
539/42 KB

Swaziland - 1989
540/3

Price: 15,00 EUR
540/3

Pitcairn - 1999
544/7+Bl.23

Price: 16,00 EUR
544/7+Bl.23

Pitcairn - 1999
Bl.23

Price: 4,00 EUR
Bl.23

Madagascar - 1966
546+819 (-1x)

Price: 5,00 EUR
546+819 (-1x)

Burundi - 1970
551

Price: 7,00 EUR
551

Korea South - 1966
552/4+Bl.233/5

Price: 20,00 EUR
552/4+Bl.233/5