Australia - 1989
1157/60

Price: 5,00 EUR
1157/60

Australia - 1989
1157A/C+8/60

Price: 16,00 EUR
1157A/C+8/60

Isle of Man - 2004
1175/82

Price: 12,00 EUR
1175/82

Ceylon - 1999
1213/6+Bl.75

Price: 8,00 EUR
1213/6+Bl.75

Mali - 1994
1238/41 B

Price: 30,00 EUR
1238/41 B

Mali - 1994
1238/43 A+B

Price: 60,00 EUR
1238/43 A+B

Mali - 1994
1238/43+Bl.52/8 2SCAN

Price: 120,00 EUR
1238/43+Bl.52/8 2SCAN

Mali - 1994
1238/41

Price: 10,00 EUR
1238/41

Mali - 1994
1238/43+Bl.52

Price: 25,00 EUR
1238/43+Bl.52