Baseball - 1992
2074/85

Price: 60,00 EUR
2074/85

Antigua - 1994
2075/80

Price: 10,00 EUR
2075/80

Antigua - 1994
2075/80+Bl.304/5

Price: 20,00 EUR
2075/80+Bl.304/5

USA 94 - 1994
2075/80A/B+Bl.304/5A/B

Price: 120,00 EUR
2075/80A/B+Bl.304/5A/B

United Nations - 1995
Bl.324

Price: 4,00 EUR
Bl.324

Farm - 2004
2076/7

Price: 4,00 EUR
2076/7

Grenada - 1990
Bl.237

Price: 7,00 EUR
Bl.237

Dominica - 1995
2077/86+Bl.300/1

Price: 20,00 EUR
2077/86+Bl.300/1

Grenada - 1990
2078/85+Bl.238/9

Price: 22,00 EUR
2078/85+Bl.238/9