Fruits - 2007
1559/66

Price: 20,00 EUR
1559/66

Antigua - 1991
1560

Price: 3,00 EUR
1560

Antigua - 1991
1561/3 + BL.217

Price: 8,00 EUR
1561/3 + BL.217

Barbuda - 1994
Bl.221

Price: 18,00 EUR
Bl.221

Granada Grenadines - 1992
Bl.241

Price: 6,00 EUR
Bl.241

Barbuda - 1994
1562/3 + Bl.222

Price: 20,00 EUR
1562/3 + Bl.222

Barbuda - 1994
1562/3

Price: 8,00 EUR
1562/3

Turks & Caicos - 2000
1562/73+Bl.200/1

Price: 26,00 EUR
1562/73+Bl.200/1

Plants - 1970
1562/7

Price: 6,00 EUR
1562/7