Antigua - 1990
1320/7

Price: 9,00 EUR
1320/7

Butterflies - 2013
1320/33

Price: 20,00 EUR
1320/33

Satellite - 1978
1320/5

Price: 6,00 EUR
1320/5

Submarines - 1996
Bl.162

Price: 6,00 EUR
Bl.162

Atlanta 96 - 1996
1321/30

Price: 14,00 EUR
1321/30

Atlanta 96 - 1996
1321/30

Price: 10,00 EUR
1321/30

Bahamas - 2008
1322/5

Price: 2,00 EUR
1322/5

Nevis - 1999
1322/9+Bl.157

Price: 12,00 EUR
1322/9+Bl.157

Orchids - 1981
1323/6

Price: 5,00 EUR
1323/6