Arms - 1946
233/8

Price: 5,00 EUR
233/8

Cricket - 1988
233/4

Price: 5,00 EUR
233/4

Railways - 1988
234/5 (4)PROOF Union

Price: 25,00 EUR
234/5 (4)PROOF Union

Anguilla - 1976
235/50

Price: 45,00 EUR
235/50

Barbados - 1965
235/48

Price: 15,00 EUR
235/48

Barbados - 1965
235/48+280

Price: 32,00 EUR
235/48+280

Definitives - 1976
235/50 (NoA 1.7.)

Price: 44,00 EUR
235/50 (NoA 1.7.)

Heraldry - 1988
235/6+Bl.7

Price: 5,00 EUR
235/6+Bl.7

Aruba - 1999
236/9

Price: 5,00 EUR
236/9