Birds - 2002
1165/76

Price: 16,00 EUR
1165/76

Antigua - 1988
1166/83+1319

Price: 50,00 EUR
1166/83+1319

Nevis - 1997
1167/78+Bl.134/5

Price: 24,00 EUR
1167/78+Bl.134/5

Grenada - 1982
1167/70+Bl.107

Price: 6,00 EUR
1167/70+Bl.107

Birds - 2004
1167/72

Price: 10,00 EUR
1167/72

Barbuda - 1989
1169/76+Bl.152/3

Price: 40,00 EUR
1169/76+Bl.152/3

Disney - 1988
Bl.140/1

Price: 10,00 EUR
Bl.140/1

Lighthouses - 2011
1170/3

Price: 8,00 EUR
1170/3

Montserrat - 2001
1171/4

Price: 10,00 EUR
1171/4