Christmas - 1974
204/9

Price: 2,00 EUR
204/9

Railways - 1987
204/8

Price: 6,00 EUR
204/8

Ships - 1997
205/7

Price: 6,00 EUR
205/7

Maps - 1981
206/11

Price: 5,00 EUR
206/11

Trees - 1997
208/11

Price: 5,00 EUR
208/11

St. Kitts - 1987
209/12

Price: 7,00 EUR
209/12

St. Vincent Grenadin. - 1981
212/7

Price: 6,00 EUR
212/7

Charles-Diana - 1981
212/7 A/C

Price: 18,00 EUR
212/7 A/C

Charles-Diana - 1981
212+4+6 SPECIMEN

Price: 20,00 EUR
212+4+6 SPECIMEN