Automobiles - 1988
1081/90

Price: 16,00 EUR
1081/90

Ships - 1988
1081/4

Price: 15,00 EUR
1081/4

Europa (CEPT) - 2005
1081/3+3KB+Bl.56

Price: 30,00 EUR
1081/3+3KB+Bl.56

Seoul 88 - 1988
1081/4+Bl.127

Price: 10,00 EUR
1081/4+Bl.127

Virgin Islands - 2003
1082/3+Bl.108

Price: 18,00 EUR
1082/3+Bl.108

Child - 2000
1082/5

Price: 8,00 EUR
1082/5

Ships - 1997
1082/5

Price: 12,00 EUR
1082/5

Anguilla - 2001
1084/8

Price: 12,00 EUR
1084/8

Barbados - 2004
1084/8+Bl.44

Price: 13,00 EUR
1084/8+Bl.44