Antigua - 1987
1038/42

Price: 8,00 EUR
1038/42

Barbados - 2002
1038/41

Price: 6,00 EUR
1038/41

Antigua - 1987
1037+39

Price: 30,00 EUR
1037+39

Stamps on stamps - 2012
1039/44

Price: 12,00 EUR
1039/44

Disney - 1992
1040/8+Bl.131/2

Price: 20,00 EUR
1040/8+Bl.131/2

Paintings - 1980
1040/5

Price: 4,00 EUR
1040/5

Barbuda - 1988
1041/4 + Bl.130

Price: 30,00 EUR
1041/4 + Bl.130

Dominica - 1987
1041/8 (GP)

Price: 39,00 EUR
1041/8 (GP)

Dominica - 1987
1041/8+Bl.121/2

Price: 20,00 EUR
1041/8+Bl.121/2