Astronomy & Astrlogy - 1998
Bl.47

Price: 12,00 EUR
Bl.47

Turks & Caicos - 1990
947/9+52

Price: 6,00 EUR
947/9+52

St. Vincent Grenadin. - 1992
947/58+Bl.111/3

Price: 35,00 EUR
947/58+Bl.111/3

St. Vincent Grenadin. - 1992
947/58

Price: 18,00 EUR
947/58

United Nations - 1995
947/50

Price: 6,00 EUR
947/50

Ships - 1998
947/50

Price: 7,00 EUR
947/50

Fish - 1996
947/50+Bl.72

Price: 18,00 EUR
947/50+Bl.72

Tourism - 1998
947/50

Price: 4,00 EUR
947/50

St. Lucia - 1989
948/51

Price: 12,00 EUR
948/51