Mexico 68 - 1968
913/7

Price: 3,00 EUR
913/7

Moon Landing - 1999
913/6

Price: 5,00 EUR
913/6

Moon Landing - 1999
913/6+Bl.48

Price: 12,00 EUR
913/6+Bl.48

Barbados - 1997
914/7

Price: 10,00 EUR
914/7

Montserrat - 1995
Bl.68

Price: 6,00 EUR
Bl.68

Christmas - 1993
914/7+Bl.98

Price: 12,00 EUR
914/7+Bl.98

Shells & Corals - 1996
914 I

Price: 25,00 EUR
914 I

Shells & Corals - 1996
914 (4Bl)

Price: 80,00 EUR
914 (4Bl)

Discoverer - 1987
914/7+Bl.137

Price: 18,00 EUR
914/7+Bl.137