St. Lucia - 1980
502/13 X

Price: 16,00 EUR
502/13 X

Christmas - 1981
Bl.36

Price: 8,00 EUR
Bl.36

Definitives - 1980
502/13 X

Price: 16,00 EUR
502/13 X

Montserrat - 1983
503/6

Price: 7,00 EUR
503/6

Trinidad & Tobago - 1984
503/6

Price: 8,00 EUR
503/6

Turks & Caicos - 1980
503/11+Bl.25

Price: 8,00 EUR
503/11+Bl.25

Trinidad & Tobago - 1984
503/6+Bl.38

Price: 17,00 EUR
503/6+Bl.38

Paintings - 1987
503/7

Price: 7,00 EUR
503/7

Moon Landing - 1999
503/6+Bl.19

Price: 14,00 EUR
503/6+Bl.19