Závazné obchodní podmínky serveru www.filateliepraha.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem Filateliepraha.cz na straně dodavatele a zákazníkem na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky navazují na cenovou nabídku. Obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v českém a anglickém jazyce.


I.    Cenové podmínky

Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na Filateliepraha.cz je chápán jako katalog, který obsahuje prodejní ceny. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné, pokud to není výslovně stanoveno u konkrétního zboží jinak. Filateliepraha.cz si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení zákazníkem není možná na již potvrzených objednávkách.


Poštovné a balné – doporučené psaní nebo obchodní balík.

U zásilek bude k objednávce připočtena cena poštovného a balného, která bude individuální podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou. Poštovné účtuje zprostředkovatel dle tarifů České pošty. Zahraničním kupujícím včetně kupujících ze Slovenské republiky bude účtováno poštovné dle mezinárodních tarifů. Vzhledem k vysokým režijním nákladům zprostředkovatel neakceptuje objednávky nižší než 500 Kč.


II.    Podmínky a možnosti úhrady

Platba běžným bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele 2650377001/5500. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo objednávky, nebylo-li číslo uskutečněné objednávky přiděleno systémem.

Platba systémem Paypal na e-mailovou adresu mb@bbart.cz


III.    Podmínky dodání

Termín expedice zboží. Filateliepraha.cz vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky Filateliepraha.cz včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Maximální termín expedice je do 14 pracovních dnů od ověření objednávky. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od objednávky a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu jb@filateliepraha.cz.


IV.    Storno podmínky

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že Filateliepraha.cz nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce III. termín dodání, má zákazník právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu jb@filateliepraha.cz.


V.    Storno objednávky před dodáním. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud zákazník požádá o storno objednávky před jejím dodání, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení zákazníkovi. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.


VI.    Právní vztahy, jejichž předmětem je zprostředkování prodeje materiálu prostřednictvím internetového obchodu zřízeného zprostředkovatelem a dále prodej zboží se řídí obecně platnými předpisy ČR a výše uvedenými Obchodními podmínkami. V případě soudního sporu ze zprostředkování koupě materiálu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 3.Praha, 1.5.2010