Madagaskar - 1987
1081/6B+Bl.58/64B

Cena: 100,00 EUR | 2 600 Kč
1081/6B+Bl.58/64B

Madagaskar - 1987
1081/6 (KB)B GOLD/SILVER

Cena: 120,00 EUR | 3 120 Kč
1081/6 (KB)B GOLD/SILVER

Madagaskar - 1987
1081/6B+Bl.58B

Cena: 40,00 EUR | 1 040 Kč
1081/6B+Bl.58B

Madagaskar - 1987
Bl.59/64A

Cena: 75,00 EUR | 1 950 Kč
Bl.59/64A

Burkina Faso - 1986
1087/90+Bl.125/9

Cena: 45,00 EUR | 1 170 Kč
1087/90+Bl.125/9

Burkina Faso - 1986
1087/90B+Bl.125B

Cena: 45,00 EUR | 1 170 Kč
1087/90B+Bl.125B

Madagaskar - 1987
Bl.58 B

Cena: 12,00 EUR | 312 Kč
Bl.58 B

Burkina Faso - 1986
Bl.126/9

Cena: 25,00 EUR | 650 Kč
Bl.126/9

Honduras - 1990
1092/3

Cena: 3,00 EUR | 78 Kč
1092/3