Moscow 80 - 1980

Price: 120,00 EUR

Lake Placid 80 - 1980

Price: 90,00 EUR

Aviation - 1980

Price: 80,00 EUR

Aviation - 1980

Price: 40,00 EUR

Lighthouses - 1985

Price: 10,00 EUR

Stamps on stamps - 1981

Price: 4,00 EUR

Germany 74 - 1974

Price: 30,00 EUR

Architecture - 1974

Price: 40,00 EUR

Railways - 1985

Price: 25,00 EUR