Ships - 1987

Price: 12,00 EUR

Moscow 80 - 1979

Price: 70,00 EUR

Tourism - 1985

Price: 12,00 EUR

Moscow 80 - 1980

Price: 60,00 EUR

Espaňa 82 - 1980

Price: 30,00 EUR

Espaňa 82 - 1981

Price: 120,00 EUR

Anniversary - 1999

Price: 8,00 EUR

Espaňa 82 - 1980

Price: 70,00 EUR

Moscow 80 - 1980

Price: 120,00 EUR