Tourism - 1966

Price: 70,00 EUR

Railways - 1964

Price: 8,00 EUR

Fruits - 1964

Price: 12,00 EUR

Tourism - 1966

Price: 30,00 EUR

Sport - 1963

Price: 10,00 EUR

Tourism - 1966

Price: 160,00 EUR

Ships - 1967

Price: 10,00 EUR

Aviation - 1991

Price: 8,00 EUR

Plane - 1966

Price: 30,00 EUR