Austria - 1988
1918

Price: 1,00 EUR
1918

Poland - 1985
2975/8

Price: 2,00 EUR
2975/8

Seychelles - 2002
867/70

Price: 2,00 EUR
867/70

Seychelles - 1996
798/81

Price: 2,00 EUR
798/81

Dominican Republic - 1994
1698/701

Price: 2,00 EUR
1698/701

Cuba - 1992
3589/92

Price: 2,00 EUR
3589/92

Nevis - 1994
836/9

Price: 2,00 EUR
836/9

Dominica - 1994
1804/7

Price: 3,00 EUR
1804/7

Belize (British Hond.) - 1997
1182/5

Price: 3,00 EUR
1182/5