Palau - 1986
106/45

Price: 45,00 EUR
106/45

French Polynesia - 1970
113/4

Price: 45,00 EUR
113/4

French Polynesia - 1970
113/4 (Proof Copy)

Price: 120,00 EUR
113/4 (Proof Copy)

St. Pierre & Miqeuelon - 1931
129/32

Price: 40,00 EUR
129/32

Bangladesh - 1980
135/6+Bl.7

Price: 8,00 EUR
135/6+Bl.7

Fujeira - 1967
Bl.6A/B

Price: 20,00 EUR
Bl.6A/B

Quaiti State - 1967
Bl.13B

Price: 30,00 EUR
Bl.13B

Quaiti State - 1967
138 (4Bl)B

Price: 20,00 EUR
138 (4Bl)B

Quaiti State - 1967
138 (2)B

Price: 10,00 EUR
138 (2)B