Malaysia - 1986
327/9

Price: 14,00 EUR
327/9

Bahrain - 1982
329/30

Price: 4,00 EUR
329/30

Bermuda - 1976
332/5

Price: 4,00 EUR
332/5

Timor - 1963
337/42

Price: 10,00 EUR
337/42

Liechtenstein - 1956
342/5 III

Price: 18,00 EUR
342/5 III

Suriname - 1953
343/5

Price: 30,00 EUR
343/5

Trinidad & Tobago - 1976
343/4+Bl.16

Price: 4,00 EUR
343/4+Bl.16

St. Vincent Grenadin. - 1984
352/9 II

Price: 4,00 EUR
352/9 II

1951
352/4+Bl.5

Price: 10,00 EUR
352/4+Bl.5