Australia - 1996
1560 MH91

Price: 8,00 EUR
1560 MH91

Tanzania - 1993
1574/81+Bl.224

Price: 12,00 EUR
1574/81+Bl.224

Australia - 1996
1581 GP

Price: 18,00 EUR
1581 GP

Grenada - 1987
Bl.182 PHASE PROOF

Price: 80,00 EUR
Bl.182 PHASE PROOF

Great Britain - 1995
1591/5

Price: 4,00 EUR
1591/5

Japan - 1984
1609/11

Price: 4,00 EUR
1609/11

Australia - 1997
1614/5

Price: 2,00 EUR
1614/5

Australia - 1997
1614/5 KB

Price: 12,00 EUR
1614/5 KB

Ceylon - 2007
1619/20+30/1

Price: 4,00 EUR
1619/20+30/1