Guatemala - 1990
1310/6+9

Price: 20,00 EUR
1310/6+9

Australia - 1992
1311/3

Price: 4,00 EUR
1311/3

Indonesia - 1989
1313/8

Price: 6,00 EUR
1313/8

San Marino - 1985
1318 MH01

Price: 6,00 EUR
1318 MH01

St. Vincent - 1989
1319/36

Price: 16,00 EUR
1319/36

Guernsey - 2010
1319/24

Price: 7,00 EUR
1319/24

Australia - 1992
1324/5

Price: 3,00 EUR
1324/5

Canada - 1992
1325/7 MH155

Price: 30,00 EUR
1325/7 MH155

Canada - 1992
1325/7

Price: 4,00 EUR
1325/7