New Zealand - 1995
1405/8

Price: 6,00 EUR
1405/8

San Marino - 1989
1412/5

Price: 5,00 EUR
1412/5

New Caledonia - 2007
1415

Price: 2,00 EUR
1415

Canada - 1994
1416/7+35/8

Price: 5,00 EUR
1416/7+35/8

Singapore - 2005
1423/6

Price: 4,00 EUR
1423/6

New Zealand - 1995
Bl.49

Price: 8,00 EUR
Bl.49

New Zealand - 1995
1430/4+Bl.50

Price: 12,00 EUR
1430/4+Bl.50

New Zealand - 1995
1430/4

Price: 7,00 EUR
1430/4

Gambia - 1993
1444/51

Price: 20,00 EUR
1444/51