Australia - 1992
1311/3

Price: 4,00 EUR
1311/3

Indonesia - 1989
1313/8

Price: 6,00 EUR
1313/8

St. Vincent - 1989
1319/36

Price: 16,00 EUR
1319/36

Australia - 1992
1324/5

Price: 3,00 EUR
1324/5

Canada - 1992
1325/7 MH155

Price: 30,00 EUR
1325/7 MH155

Canada - 1992
1325/7

Price: 4,00 EUR
1325/7

New Zealand - 1994
1326/31

Price: 7,00 EUR
1326/31

New Zealand - 1994
Bl.42

Price: 4,00 EUR
Bl.42

Ecuador - 1967
Bl.38A/B

Price: 20,00 EUR
Bl.38A/B