French Polynesia - 1971
136/9

Price: 36,00 EUR
136/9

French Polynesia - 1971
140/2

Price: 30,00 EUR
140/2

Benin - 1978
144/6+Bl.6

Price: 10,00 EUR
144/6+Bl.6

Manama - 1969
H/M152 A

Price: 30,00 EUR
H/M152 A

Manama - 1969
153/8 B

Price: 16,00 EUR
153/8 B

Manama - 1969
153/8 (4Bl)A

Price: 40,00 EUR
153/8 (4Bl)A

Gabon - 1962
172/4

Price: 4,00 EUR
172/4

Singapore - 1973
186/91+Bl.5

Price: 50,00 EUR
186/91+Bl.5

Froyar - 1989
186/9

Price: 6,00 EUR
186/9