Chad - 1962
89/91

Price: 4,00 EUR
89/91

French Polynesia - 1969
96/9

Price: 24,00 EUR
96/9

Ryukyus - 1960
98/9

Price: 6,00 EUR
98/9

Benin - 1977
100/2

Price: 5,00 EUR
100/2

Malay States - 1959
104 Kedah

Price: 15,00 EUR
104 Kedah

Kenya - 1978
115/8

Price: 4,00 EUR
115/8

French Polynesia - 1971
130/1

Price: 12,00 EUR
130/1

Manama - 1969
134/40 (4Bl)A/B

Price: 60,00 EUR
134/40 (4Bl)A/B

French Polynesia - 1971
136/9

Price: 36,00 EUR
136/9