Angola - 1962
441/6

Price: 4,00 EUR
441/6

UNO Vienna - 2005
441/2+(Swis/Us)

Price: 9,00 EUR
441/2+(Swis/Us)

Jordan - 1964
449/52+Bl.12A/B

Price: 8,00 EUR
449/52+Bl.12A/B

Jordan - 1964
Bl.12 B

Price: 3,00 EUR
Bl.12 B

U.S.A. - 1939
451 (4Bl.)

Price: 12,00 EUR
451 (4Bl.)

Jordan - 1964
Bl.12 A/B

Price: 6,00 EUR
Bl.12 A/B

Nauru - 1998
Bl.19

Price: 6,00 EUR
Bl.19

St. Pierre & Miqeuelon - 1970
459

Price: 15,00 EUR
459

Malaysia - 1992
464/5+Bl.6

Price: 6,00 EUR
464/5+Bl.6