Korea South - 1988
Bl.550

Price: 2,00 EUR
Bl.550

Australia - 1988
1123/5

Price: 3,00 EUR
1123/5

Lesotho - 1988
727/30

Price: 3,00 EUR
727/30

Aruba - 1988
49/50

Price: 3,00 EUR
49/50

New Caledonia - 1988
833

Price: 4,00 EUR
833

Vanuatu - 1988
Bl.11

Price: 4,00 EUR
Bl.11

Lesotho - 1987
659/64

Price: 4,00 EUR
659/64

Mauritius - 1988
674/7

Price: 4,00 EUR
674/7

Liechtenstein - 1988
947/50

Price: 4,00 EUR
947/50