Cook (85)Regatta (19)Submarines (52)
Cruise (35)Sailing ship (300)Titanic (30)
History (178)Sea fight (21)Trafalgar (40)
Local (100)Ship-wreck (16)Warrior (54)
Marine (92)Shipping (36)
Pirates (11)Sports (30)

French Polynesia - 1968
83

Price: 8,00 EUR
83

Spain - 2002
ATM 83/6 I/IV K

Price: 18,00 EUR
ATM 83/6 I/IV K

French Antarctica - 1973
85/8

Price: 25,00 EUR
85/8

Niuafo´ou - 1986
85/9

Price: 15,00 EUR
85/9

Bosna - 1997
87/90(KB)

Price: 14,00 EUR
87/90(KB)

Australia Ant.Terr - 1991
88/9

Price: 3,00 EUR
88/9

Australia Ant.Terr - 1991
88/9 GP

Price: 8,00 EUR
88/9 GP

South Georgie - 1980
88/92 III

Price: 30,00 EUR
88/92 III

French Antarctica - 1974
93/4

Price: 15,00 EUR
93/4