Malaysia - 2007
1477/80 2KB

Price: 30,00 EUR
1477/80 2KB

Laos - 1995
1481/4

Price: 6,00 EUR
1481/4

Liechtenstein - 2008
1482/4

Price: 6,00 EUR
1482/4

Ireland - 2004
1494/7+Bl.47

Price: 12,00 EUR
1494/7+Bl.47

Guinea Bissau - 2001
1510/5

Price: 5,00 EUR
1510/5

Guinea Bissau - 2001
1510/5 6MinisterLUX (HARD)

Price: 30,00 EUR
1510/5 6MinisterLUX (HARD)

Afghanistan - 1986
1511/7

Price: 8,00 EUR
1511/7

Madagascar - 1993
1536/41A/B+Bl.213/9A/B 2SCAN

Price: 100,00 EUR
1536/41A/B+Bl.213/9A/B 2SCAN

Madagascar - 1993
1536/41

Price: 10,00 EUR
1536/41