Honduras - 1991
1122/4+Bl.50

Price: 11,00 EUR
1122/4+Bl.50

Algeria - 1995
1127/8

Price: 3,00 EUR
1127/8

Fiji - 2005
1128/31

Price: 6,00 EUR
1128/31

Fiji - 2005
1128/31 (4Bl.)

Price: 26,00 EUR
1128/31 (4Bl.)

Belize (British Hond.) - 1995
1134/45

Price: 30,00 EUR
1134/45

Papua New Guinea - 2004
1140/5

Price: 7,00 EUR
1140/5

Papua New Guinea - 2005
1140/5 (10)

Price: 50,00 EUR
1140/5 (10)

Congo (Kinshasa) - 1996
1145/8 I

Price: 10,00 EUR
1145/8 I

Cameroun - 1987
1148/9

Price: 5,00 EUR
1148/9