Ivory coast - 1985
867/70 (4LB)

Price: 30,00 EUR
867/70 (4LB)

French Polynesia - 2002
868/9

Price: 3,00 EUR
868/9

Bolivia - 1974
Bl.44/7 K

Price: 240,00 EUR
Bl.44/7 K

Sierra Leone - 1986
873/6+Bl.42

Price: 12,00 EUR
873/6+Bl.42

Sierra Leone - 1986
873/6

Price: 6,00 EUR
873/6

New Caledonia - 1990
875

Price: 6,00 EUR
875

Mauretania - 1986
876/80+Bl.64

Price: 10,00 EUR
876/80+Bl.64

Mauretania - 1986
876/80(5LB)B

Price: 30,00 EUR
876/80(5LB)B

Senegal - 1986
881/4

Price: 7,00 EUR
881/4