Bulgaria - 1973
Bl.46+76

Price: 12,00 EUR
Bl.46+76

Syria - 2010
2336/7

Price: 4,00 EUR
2336/7

Albania - 1988
2362/4+Bl.90

Price: 16,00 EUR
2362/4+Bl.90

Albania - 1988
Bl.90

Price: 8,00 EUR
Bl.90

Gambia - 1996
2372(KB)B+Bl.295B

Price: 80,00 EUR
2372(KB)B+Bl.295B

Palau - 2004
2374/7+Bl.183

Price: 10,00 EUR
2374/7+Bl.183

Dominica - 1997
2378/99+Bl.341/2

Price: 35,00 EUR
2378/99+Bl.341/2

Ecuador - 1998
2383/5

Price: 10,00 EUR
2383/5

Sweden - 2004
2396/401

Price: 7,00 EUR
2396/401